maandag 20 maart 2017

JARIGEN VAN DE MAAND MAART...

Een nieuwe lente, een nieuw geluid...
Naast de paashaas worden deze maand ook enkele jarigen gevierd...

Yaman, 6B (14j)Tibo, 6B (12j) 

Neo, 6B (12j)

zondag 26 februari 2017

KROKUSVAKANTIE...

... geniet er ten volle van!

Tot binnen een weekje...

MEGA...

Wie MEGA zegt, denk onmiddellijk aan:

 
doch, hier heeft het eigenlijk niets mee te maken!


MEGA staat voor Mijn Eigen Goede Antwoord. We laten onze MEGA-agent Jirina even aan het woord:De lokale politie erkent het belang van een preventieve aanpak in de drugproblematiek en het risicogedrag bij jongeren en is van mening dat net de jeugd een belangrijke doelgroep is die moet worden aangesproken.
Als politie realiseren wij ons dat, als we iets aan het drugprobleem willen doen, we ons ook moeten toespitsen op de achterliggende oorzaken van afhankelijkheid en verslaving.
Onderzoek heeft immers aangetoond dat het ontbreken van sociale vaardigheden vaak aan de basis ligt van het afhankelijkheidsprobleem.
Ook kinderen met een laag zelfbeeld lopen meer risico.
Het vormingspakket M.E.G.A. (Mijn Eigen Goed Antwoord) probeert tegemoet te komen aan de noodzakelijkheid hieraan te verhelpen.
Het “project” is afgestemd op de leerlingen van het zesde leerjaar. Wij nemen aan dat zij nog open staan voor het aanleren van goede attitudes.
Het merendeel van hen maakt het volgend schooljaar de “grote” stap naar het middelbaar onderwijs en heeft op deze leeftijd hoogstwaarschijnlijk nog geen contact gehad met legale/illegale producten en gebruikers.mega thermometer

DOEL ?

De doelstelling van het M.E.G.A.-project is tweeledig :
 • De persoonsgerichte doelstelling bestaat erin jongeren te stimuleren in het maken van “gezonde keuzes” en hen te ondersteunen in de ontwikkeling van de daarvoor vereiste vaardigheden. = gedragsbeïnvloeding.
 • De structuurgerichte doelstelling heeft betrekking. op het creëren van overleg- en communicatiekanalen tussen de onderwijsgevenden, de lokale hulpverleningsinstanties en de justitiële diensten. = partnership.

INHOUD

De inhoud van het M.E.G.A.-project wordt opgehangen aan 10 “kapstokken” die, verspreid over een gans schooljaar, worden uitgediept:
 • Les  0 - M.E.G.A.MAX mega denken
  (Introductiesessie).
 • Les  1 - AFSPRAAK OF RUZIE
  (Wensen en afspraken. Ruzie en agressief zijn. Stop-teken).
 • Les  2 - MOOI VANBINNEN
  (Klas voor de spiegel. Iets positiefs zeggen. Zelfbeeld en risicogedrag).
 • Les  3 - GOED - BETER - BEST
  (Niet verlegen zijn. Assertief antwoorden. Assertief NEEN zeggen).
 • Les  4 - MIJN EIGEN GOED ANTWOORD
  (Snoepje? Zachte druk en harde druk. Invloed op je beslissingen).
 • Les  5 - WANNEER GA JIJ TE VER
  (Een risico zien. Een risico inschatten, voorkomen of plannen... beheersen).
 • Les  6 - COOL OF FOUTE BOEL
  (Effecten van drugs. Soorten drugs, alcohol, roken... Alternatieven).
 • Les  7 - MEGAVEILIG!
  (Veiligheidsdiensten. Wie zijn ze? Wat doen ze? Telefoonnummers... Oproepen).
 • Les  8 - RECLAME! FABEL OF FEIT?
  Koop mij! Antwoorden bespreken. Verkopers kritisch bekeken).
 • Les  9 - STRESS?!
  (Stressballen. Alledaagse en bijzondere oorzaken. Omgaan met stress).
 • Les 10 - DIT IS MEGA!
  (Wat hebben wij geleerd? Aternatieven. MEGA-woordpuzzel. Diploma's).
 • De M.E.G.A.-fuif...
Om het M.E.G.A.-jaar op een ludieke wijze af te sluiten organiseren wij elk jaar een “ECHTE” M.E.G.A.-fuif met alles erop en eraan.
De bedoeling hiervan is de leerlingen te laten ervaren dat men ook in staat is plezier te maken en zich goed in zijn vel te voelen zonder dat daarvoor verslavende genotsmiddelen nodig zijn.  De fuif heeft een belangrijke voorbeeldfunctie.

JARIGEN VAN DE MAAND FEBRUARI...

Deze maand is 't feest,
want er zijn er weer enkelen jarig!
Hip hip hoera in de gloria...Robbe, 6B (12j)
Lucie, 6B (12j)

zondag 22 januari 2017

O GROTE WERELDBOL, IK SNBAP ER NIET VEEL VAN...

... Dit lied schreef Urbanus jaren geleden.


Wij zijn volop bezig onze BLAUWE PLANEET te onderzoeken:

      - werken met kaarten;      - ontdekken van het ontstaan van onze planeet , de continenten, de evenaar en andere
        breedtecirkels, ...
     - het bestuderen van het doel en de leden van de Europese Unie...Niet zo simpel, maar wel boeiend!
Om alles wat duidelijker te maken, volgen hier enkele filmpjes!


2017 STARTEN MET EEN LEKKER HAPJE...

Bij een nieuw jaar horen wensen...
Bij een nieuw jaar horen feestjes...
Bij een nieuw jaar hoort een nieuwjaarsreceptie!

In de 6de klas zijn alle redenen goed om te feesten, dus hielden we op donderdagnamiddag 14 januari  onze eigen nieuwjaarsreceptie.
Opdracht: maak zelf een hapje voor een 6-tal personen, schrijf het recept er van uit en breng dit mee naar de receptie!

En dat het lekker was, kan u zich wel voorstellen... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


De recepten van deze hapjes zijn te verkrijgen in de 6de klas.